ഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോമിന്റെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കുർക്കുമിൻ അടങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾ ആണെന്നു -Dr.T.M Thomas Isaac 

  • Post author:
  • Post category:curcumeal

എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭം നൂതനമാകുന്നു? ആദ്യത്തെ കാരണം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം “കുർക്ക്മീൽ” ആണ്. കുർക്ക്മീൻ “കുർക്ക്മീൽ” ആക്കുന്നതുവഴി സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ഗീത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾ, ഈന്തപ്പഴം, ബദാം, ശർക്കര എന്നിവ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഏഴു മണിക്കൂർ പാകം…

Continue Readingഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോമിന്റെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കുർക്കുമിൻ അടങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾ ആണെന്നു -Dr.T.M Thomas Isaac